Hur bygger man en EPA-traktor

EPA-traktor var något som var väldigt populärt under min ungdomstid, men det är ju 30 år sedan. Ja, tiden går fort. En EPA-traktor är en äldre bil eller lastbil som har ombyggs till jordbruksmaskin. Något som den naturligtvis inte användes som av de yngre, som på detta sätt fick möjlighet att köra något som kan liknas vid en bil på normala vägar. EPA-traktorn kunde enligt gamla regler gå hur fort som helst, men bara köras i 30 km per timme. Idag är det förbjudet att tillverka en EPA-traktor i ordets verkliga mening, men de som fortfarande finns kvar får fortfarande köras och användas även om de numera måste vara registrerade som fordon.

Ordet EPA-traktor finns dock fortfarande kvar i folkmun, men det som bilar som idag byggs om får gå under benämningen A-traktor. Detta är egentligen en variant av den gamla EPA-traktorn. Den stora skillnaden i detta fall är att A-traktorn inte får inneha möjligheten att överstiga en hastighet av 30 km per timme.

En annan skillnad är att EPA-traktorn kunde vara försedd med enkellåda och varvtalsregulator, men detta ska normalt sett inte gå igenom i en besiktning av en A-traktor. I vissa fall händer det att dessa fel och brister av de regler som gäller ändå går igenom en besiktning. I de fall de går igenom besiktningen, så är det ett fel av besiktningsmannen och kan leda till problem om du blir stoppad.

Att beskriva hur du bygger en EPA-traktor, eller A-traktor som idag är den rätta benämningen, är omöjligt i denna artikel då det krävs en hel bok för att få allt som du vill ha det. Dock finns det en mycket bra hemsida med information och länkar så berör detta ämne. Klicka här för att läsa mera om EPA-traktor. Du kan även finna mycket information rörande A-traktor, och bygge av dessa i olika forum som berör detta ämne.