Försäkra din veteran- eller samlar- bil hos IF försäkringar

Försäkringsbolaget, IF, har en samlarfordonsförsäkring för alla som har ett gammalt fordon av något slag. Detta kan gälla MC, mopeder, skotrar, lastbilar, husbilar, traktorer, bussar eller militärfordon. Ja, nästan allt går att försäkra hos IF´s samlarfordonsförsäkring, bara det är just ett samlarfordon och är tillräckligt gammalt.

Denna försäkring kan tas för ditt veteranfordon eller klassikerfordon, med bara ett krav som behöver uppnås. Ditt fordon du ska försäkra med IF´s samlarfordonsförsäkring måste vara 30 år eller äldre. Ett undantag från denna regel finns, då det i samma försäkring även går att försäkra något de kallar samlarfordon. För att använda detta undantag så måste dock ditt samlarfordon vara av udda karaktär, och avsett som samlarfordon.

Denna försäkring säljas av de veteranbils och motorklubbar som IF har ett samarbete med. Om du är medlem i en av dessa klubbar kan du vända dig direkt till klubben för att teckna och köpa försäkringen. Denna försäkring kan enbart tecknas och köpas av medlemmar i en klubb som har avtal med IF försäkringar.

Försäkringen finns i hel eller halv försäkring, och för tre olika kategorier av fordon. De kategorierna är som tidigare förklarat veteranbilar, klassikerfordon och specialfordon. För att du ska kunna utnyttja din försäkring vid eventuellt fel eller skada så gäller följande. Fordonet får endast användas för klubbträffar och enstaka turer, och ej som bruksfordon. Ditt fordon måste förvaras i låst lokal med högst upp till tio andra fordon.

Som vanligt med alla försäkringar så gäller en självrisk om något skulle hända, och denna beräknas av hur stor skadan är och av vilken karaktär den är. Du kan dock välja din självrisk till viss del via ditt tecknande av försäkringen.

För ytterligare information om IF´s samlarfordonsförsäkring så kan du klicka här för att komma till deras hemsida, eller ta kontakt med din klubb som har alla uppgifter om detta i samband med tecknande av försäkringen.