Fiva genomför en undersökning

FIVA genomför just nu en undersökning där du kan vara med och påverka. Du kan vara med och göra skillnad.

Det är genom en webbenkät som hela undersökningen genomförs och den kan komma att ligga till grund för beslut som ska fattas i EU om regler för historiska fordon. Man vill samla på sig så mycket information man kan om hur bilägare hanterar sina fordon. Sedan kan FIVA använda det för att bedriva sin lobbyverksamhet i EU där man kan påverka viktiga beslutsfattare om frågor som rör just äldre bilar.

Det är dock inte bara historiska bilar man frågar om i enkäten. Man frågar generellt sett om alla typer av samlarbilar. Det kommer frågor om nya och gamla bilar.

Deras enkät kommer också att delas upp i tre olika formulär beroende på hur man arbetar med historiska bilar.

Fordonsägare – Här kan du som äger bilar privat svara på frågor som är formulerade att passa just den privata samlaren.

Klubbrepresentanter – Är man en aktiv klubbmedlem och kanske sitter i styrelsen för klubben blir man ombedd att svara på denna enkät istället. Vi tror att man kan svara på båda. Men att man ska svara utifrån sin ställning.

Näringsidkare – Denna enkät riktas till alla företag som håller på med historiska bilar. FIVA vill att man ska svara på frågorna om man har det som en affärsverksamhet.

Så du är du privatperson och samlar på bilar, samtidigt som du är klubbrepresentant och driver företag som handlar med klassiska bilar, ja då ska du nog svara på alla frågorna.